In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings)investeringen 2018-2021 opgenomen. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de gewijzigde rekenrente van 1%. Conform de toelichting op de financiële positie is de rente gebaseerd op de boekwaarde op 1-1 van elk jaar. Met de vaststelling van deze begroting stelt uw raad formeel de kredieten 2018 beschikbaar voor de activiteiten.
De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.

Uit te voeren investering per programma

EN/ MN

Afschr. termijn: Jaar

Reeds gevo-teerd

Investering

Totaal inves-tering

Kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

4. Verkeer en verver

Reconstructie wegen 2018: Kanaaldijk, Hoberglaan, Boslaan

EN

25

0

400.000

439.000

0

0

839.000

0

4.000

41.950

41.614

Bruggen Planetenlaan en Dommelplas

EN

25

0

250.000

250.000

0

0

500.000

0

2.500

25.000

24.800

Bosgebied West - Fietsover- steek Bestseweg

MN

25

0

148.465

0

0

0

148.465

0

7.423

7.364

7.305

5. Onderwijs, sport en cultuur

Groeipad scholen

MN

25

0

0

0

2.011.000

0

2.011.000

0

0

0

100.550

Sloopkosten Regenboog

EN

40

0

52.481

0

0

0

52.481

0

1.837

1.824

1.811

9. Milieu en duurzaamheid

GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)

EN

60

0

785.000

0

0

0

785.000

0

17.462

17.462

17.462

GRP 2016 GM03 Rioolverzwaring div str (Weserlaan)

EN

60

0

175.000

0

0

0

175.000

0

3.893

3.893

3.893

GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat

EN

60

0

0

40.000

0

0

40.000

0

0

890

890

GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening

EN

15

0

0

15.000

0

0

15.000

0

0

1.082

1.082

GRP 2016 GS08 Foutaansluit Ekkersrijt, Sonniuspark

EN

15

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

3.606

GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet

EN

15

0

0

18.000

0

0

18.000

0

0

1.298

1.298

GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2018

EN

15

0

63.000

0

0

0

63.000

0

4.544

4.544

4.544

GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2019

EN

15

0

0

22.050

0

0

0

0

0

1.590

1.590

GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2020

EN

15

0

0

0

178.500

0

178.500

0

0

0

12.874

GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2021

EN

15

0

0

0

0

555.450

555.450

0

0

0

0

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2018

EN

15

0

250.000

0

0

0

250.000

0

5.561

5.561

5.561

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2021

EN

15

0

0

0

0

628.915

628.915

0

0

0

0

12. Algemene dekkingsmiddelen

Renovatie BKC

EN

25

0

121.689

0

0

0

121.689

0

1.217

1.217

6.084

Airbornestraat: winkelgedeelte

EN

40

0

785.937

196.485

0

0

982.422

0

7.859

34.385

34.139

Airbornestraat: losse werkplekinrichting

EN

7

0

132.201

68.975

68.975

0

270.151

0

1.322

2.012

41.295