Portefeuillehouder(s)
Robert Visser

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 65,49

0,1%

Lasten

€ 217,44

0,4%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidsplan recreatie en toerisme

2015-2017

18 december 2014

N.v.t.

Masterplan Ekkersrijt

N.v.t.

12 november 2015

actualisering programma in 2018