Portefeuillehouder(s)
Hans Gaillard en Tom van de Nieuwenhuizen (dierenwelzijn)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 12,26

0,0%

Lasten

€ 1.177,90

2,4%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota integrale veiligheid Son en Breugel
2015 - 2018

2015 -2018

18 december 2014

December 2018

Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019

2015-2019

N.v.t.

2019