Portefeuillehouder(s)
Kees Vortman

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 2.937,58

6,0%

Lasten

€ 5.113,17

10,4%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

N.v.t.

21 Juni 2012

N.v.t.

Uitgangspunten Participatiebeleid

2014-2018

Commissie BZ 2 september 2014

N.v.t.

Verordeningen participatiewet

2014-2018

18 december 2014

N.v.t.