Portefeuillehouder(s)
Tom van de Nieuwenhuijzen

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 29.931,30

60,8%

Lasten

€ 12.091,73

24,5%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota activering, waardering en afschrijving

N.v.t.

20 juni 2013

NVT

Nota reserves en voorzieningen

N.v.t.

24 mei 2011

NVT

Financiële verordening

N.v.t.

22 juni 2017

NVT