Portefeuillehouder(s)
Kees Vortman (openbare ruimte, wijkbeheer, toerisme en recreatie) en Tom van den Nieuwenhuijzen (bossen, natuur, water)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 26,38

0,1%

Lasten

€ 1.438,92

2,9%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Groenbeleidsplan 2013

2013-2023

6 februari 2014

2022

Evaluatie Evenementenbeleid

cie az: februari 2016

Evenementenbeleid

4e kwartaal 2016

Duurzaamheid

2016-2020

6 oktober 2016

2019