Portefeuillehouder(s)
Kees Vortman (onderwijs en sport), Tom van den Nieuwenhuijzen (subsidiebeleid, kunst en cultuur, monumentenbeleid en archeologie) en Robert Visser (Vestzaktheater)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 400,54

0,8%

Lasten

€ 3.051,04

6,2%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Integraal Huisvestingsplan onderwijs

2012-2015

22 december 2011

Nog niet bekend

Peuterwerk

N.v.t.

4 oktober 2012

2018

Accommodatiebeleid

N.v.t.

6 februari 2014

Cultuurhistorisch beleidsplan Son en Breugel

N.v.t.

N.v.t.

2018

Subsidiebeleidsplannen

Vanaf 2005

Jaarlijks

Dec 2017

Visie Sport en beweeg

vanaf 2014

6 februari 2014

n.v.t.

Monument in Beeld

Vanaf 2011

1 september 2011

N.v.t.