Portefeuillehouder(s)
Hans Gaillard

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 179,82

0,4%

Lasten

€ 691,17

1,4%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

N.v.t.

21 juni 2012

N.v.t.

Visie op dienstverlening

2014-2018

Commissie AZ 14 januari 2015

N.v.t.