Portefeuillehouder(s)
Hans Gaillard; Robert Visser (economische zaken incl. Ekkersrijt)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 0,00

0,0%

Lasten

€ 1.321,30

2,7%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Beleidskader integriteit gemeente Son en Breugel 2015

N.v.t.

26 maart 2015

N.v.t.

Integriteit en kandiaat-raadsleden en - wethouders

rondom gemeenteraadsverkiezingen 2018

22 december 2016

N.v.t

Bestuurlijke toekomstvisie

N.v.t.

18 juni 2015

N.v.t.

Jeugdgemeenteraad

N.v.t.

4 februari 2016

N.v.t.

IBP 2016-2020

2016-2020

2 december 2015 (Commissie AZ)

N.v.t.