De begroting is het ‘bedrijfsplan’ van een gemeente. Het filmpje gidst u in vogelvlucht door de belangrijkste thema’s voor 2018. In deze website zelf navigeert u gemakkelijk naar alle thema’s en programma’s.

Bekijk de algemene inleiding

Inkomsten & uitgaven per programma

1. Bestuurlijke zaken

Baten € 0

Lasten € 1.321.296

2. Publieke dienstverlening

Baten € 179.815

Lasten € 691.166

3. Veiligheid en handhaving

Baten € 12.256

Lasten € 1.177.899

4. Verkeer en vervoer

Baten € 55.241

Lasten € 1.443.472

5. Onderwijs, sport en cultuur

Baten € 400.544

Lasten € 3.051.039

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Baten € 26.384

Lasten € 1.438.919

7. Sociale Zaken

Baten € 2.937.583

Lasten € 5.113.172

8. Zorg en welzijn

Baten € 409.749

Lasten € 7.712.412

9. Milieu en Duurzaamheid

Baten € 3.440.935

Lasten € 2.757.895

10. Ruimtelijke inrichting

Baten € 11.808.674

Lasten € 12.251.535

11. Economie

Baten € 65.489

Lasten € 217.435

12. Algemene dekkingsmiddelen

Baten € 29.931.302

Lasten € 12.091.732