Naam reserve/ voorziening

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve vast

1.622

1.622

1.622

1.622

1.622

Reserve vrije bestedingsruimte

4.068

2.839

2.295

2.153

2.153

Reserve algemene risicoreserve

2.681

2.681

2.681

2.681

2.681

Resultaat dienstjaar

0

0

0

0

0

Totaal algemene reserves

8.372

7.142

6.598

6.456

6.456

Bestemmingsreserves

Reserve aanleg west-structuur

32

32

32

32

32

Reserve recreatie en natuurgebied west

232

84

84

84

84

Reserve verkoop Obragas

7.799

2.347

2.347

2.347

2.347

Reserve aandelen verkoop HNG

237

164

85

0

0

Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel

1.599

2.948

2.874

2.804

2.734

Egalisatiereserve wegen

362

362

362

362

362

Reserve Traverse / Centrumgebied

0

0

0

0

0

Reserve samenwerking I&A aandeel Son

420

341

287

253

253

Reserve projectmatig werken

161

153

145

145

145

Reserve jeugd en jongerencentrum

211

211

211

211

211

Reserve natuurcompensatie

150

150

150

150

150

Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt

965

965

965

965

965

Reserve uitvoering groenbeleidsplan

203

132

96

62

38

Totaal bestemmingsreserves

12.370

7.888

7.637

7.415

7.321

Dekkingsreserves

Reserve nieuwbouw sporthal

3.448

3.350

3.251

3.153

3.054

Reserve renovatie de Bongerd

144

131

118

105

92

Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf

2.722

2.646

2.571

2.495

2.420

Reserve dak Emiliusschool

335

318

302

285

268

Reserve Vijverbergschool

120

110

100

90

80

Reserve optimalisatie sportpark SBC

604

566

528

491

453

Reserve onderwijshuisvesting 2010

7

3

0

0

0

Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool

31

30

28

27

25

Dekkingsreserves verledden

3.742

3.581

3.420

3.259

3.098

Dekkingsreserve centrum Breugel

0

4.098

3.996

3.893

3.791

Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son

568

545

522

499

477

Dekkingsreserve renovatie kunstgr velden

686

617

549

480

411

Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt

139

133

128

122

117

Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg

0

148

143

137

131

DO gemeentehuis losse werkplekinrichting

270

270

270

270

232

Totaal dekkingsreserves

12.816

16.548

15.926

15.306

14.648

Totaal reserves

33.557

31.578

30.161

29.177

28.425

Voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening pensioenoverdracht wethouders

940

982

1.024

1.065

1.106

verliesvoorziening Torenstraat

88

88

88

88

88

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

1.028

1.070

1.112

1.153

1.194

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

639

562

577

506

143

Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie

639

562

577

506

143

Voorzieningen door derden beklemde middele

Voorz bijdr financieringsschap Bosgebied West

148

0

0

0

0

Voorziening riolering

1.855

1.380

1.171

1.012

828

Voorziening afval

76

76

76

76

76

Voorziening onderhoud wegen Ekkersrijt

0

0

0

0

0

Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen

2.079

1.456

1.246

1.088

903

Totaal voorzieningen

3.746

3.088

2.935

2.747

2.241

Totaal reserves en voorzieningen

37.304

34.667

33.096

31.924

30.666

Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans

Voorziening verlies GREX

19

0

0

0

0

Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel

204

204

204

204

204

Verliesvoorziening Pand Willemstraat

123

123

123

123

123

Totaal voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans

346

327

327

327

327

Totaal reserves en voorzieningen inclusief niet gepresenteerde voorzieningen

37.650

34.994

33.423

32.251

30.993