Vorig jaar is er een nieuwe coalitie ontstaan tussen VVD, PVDA/GroenLinks en Dorpsbelang ook een nieuw college aangetreden. Dit college heeft er inmiddels een jaar op zitten en er is nog kort te gaan tot de verkiezingen. Ook in 2018 kiezen we ervoor om op hoofdlijnen het bestaande programma "Samen duurzaam verder" te volgen en ons vooral te richten op een zestal majeure dossiers. Dit zijn:

  • Bestuurlijke toekomst
  • Centrumplan
  • Breugel Bruist!
  • Sociaal domein
  • Duurzaamheid en overgang naar led in de openbare verlichting
  • Sociale woningbouw

In de programma’s komen deze thema’s terug. In deze dossiers worden de kernwaarden van Son en Breugel, een hechte dorpse gemeenschap in een groene omgeving zichtbaar, waarbij het thema duurzaamheid in de breedste zin de groene draad vormt.