Portefeuillehouder(s)
Robert Visser (cmd, Wmo en jeugd) en Tom van de Nieuwenhuijzen (subsidiebeleid, volksgezondheid)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 409,75

0,8%

Lasten

€ 7.712,41

15,7%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

N.v.t.

21 Juni 2012

N.v.t.

Lokaal gezondheidsbeleid

2014-2018

21 mei 2014

2018

Subsidiebeleidsplannen

Vanaf 2005

Jaarlijks

Dec 2016

Visie wonen met zorg

N.v.t.

29 augustus 2013

N.v.t.

Beleidsplan jeugd

N.v.t.

13 maart 2014

N.v.t.

Kader Sociaal Domein

N.v.t.

31 augustus 2017

N.v.t

.