Portefeuillehouder(s)
Robert Visser (centrumvisie, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting), Kees Vortman (Breugel bruist en gemeentelijke vastgoed) en Tom van den Nieuwenhuijzen (grondzaken en grondbeleid en landbouw)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 11.808,67

24,0%

Lasten

€ 12.251,54

24,9%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Toekomstvisie voor Son en Breugel

N.v.t.

21 juni 2012

N.v.t.

Structuurvisie voor Son en Breugel

2014 / 2030

6 februari 2014

N.v.t.

Woonvisie voor Son en Breugel

N.v.t.

20 december 2012

N.v.t.

Cultuurhistorisch beleidsplan Son en Breugel (zie programma 5)

N.v.t.

N.v.t.

2018

Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030

N.v.t.

16 juni 2016

N.v.t.

Centrumvisie Son

N.v.t.

21 juni 2012

N.v.t.

Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma

N.v.t.

21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013

N.v.t.

Nota Grondbeleid

2017-2020

december 2016

2020

Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel

2016 - 2019/2022

N.v.t.

n.v.t.

Een ontwikkelingsrichting op weg naar de Omgevingsvisie gemeente Son en Breugel

2017-2020

n.v.t.

n.v.t.

Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016

n.v.t.

17 december 2015

evt. 2017/2018 (afhankelijk van uitkomsten evaluatie 2e helft 2017)