Portefeuillehouder(s)
Tom van de Nieuwenhuijzen (milieu, duurzaamheid en riolering) en Robert Visser (afval)

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 3.440,94

7,0%

Lasten

€ 2.757,90

5,6%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

BeleidsnotaDuurzaamheid

2016-2020

6 oktober 2016

N.v.t.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

2016-2022

6 oktober 2016

N.v.t.